berlin2_730

Jobb fra Berlin eller London

Søk relokaliseringsprogram

by Webmaster, 10.12.2012

Norske bransjeaktører har nå mulighet til å jobbe ut ifra Berlin eller London i en periode, med støtte fra Music Norway. 21. januar er søknadsfrist.

Etter en periode med suksessrik avvikling av relokaliseringsprogram i UK, viderefører vi muligheten for norske eksportaktører til å oppholde seg opptil 3 måneder i Berlin eller London.

Bakgrunn

En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk. Music Export Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både i innland og i utland.

Relokaliseringsprogrammet gir norske eksportaktører en mulighet til å jobbe ut ifra hovedstadene i to av verdens viktigste musikkmarkeder i en midlertidig valgfri periode (minimum 1 måned – maksimum 3 måneder) gjennom et reise/arbeidstilskudd. For London er denne på 10 000 Nok per måned og Berlin 7000 NOK.

Som ved alle av MENs virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tanken er også at aktører skal ha ‘råd’ til å bruke store deler av sin tid til å fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging. I tillegg til det økonomiske tilskuddet vil vi kunne tilby:


•  gratis arbeidsplass ved Berlin/UK-kontoret 4 dager i uken (med forbehold om at kontorkapasiteten tillater det).
•  tilgang til nettverkingsflater i Berlin/London der det er aktuelt. For eksempel nettverksarrangement/events i regi av Berlin Music Commission, Berlin Music Week etc.
•  tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.
•  Vi ser også på muligheten til en form for coaching i tidsperioden i samarbeid med relevante GSA/UK bransjeaktører.

Aktøren står selv ansvarlig for bopel.

Målgruppen for virkemiddelet er bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap, og lignende) som jobber aktivt mot det britiske eller tyske markedet på prosjekter eller med lokale samarbeidspartnere og som nyter et visst momentum i territoriene.

Tidligere erfaringer:

“Gjennom relokaliseringsstøtte fra Music Export Norway har Phonofile AS i løpet av høsten 2012 fått anledning til å bruke noe ekstra tid på det eksisterende digitalmarkedet i UK samt det digitalmarkedet som er på vei opp i Tyskland. Mange av musikktjenestene på nett holder til andre steder enn i Norge. For Phonofile er det viktig å vise internasjonale digitalbutikker at vi har relevante og interessante utgivelser som kan selges også utenfor vårt eget land. Music Exports kontaktnett og nære samarbeide med ambassaden var direkte nyttig for å få mer ut av vår innsats. Phonofile er største digitaldistributør i Norden, og Norges desidert største eksportør av musikk fra uavhengige plateselskaper.“  -  Trond Tornes, Phonofile AS

“Programmet har vært veldig bra og lærerikt. Philco Fiction hadde en vellykket albumlansering i samarbeid med David Laurie / Something In Construction i UK med påfølgende konserter. Jeg fikk signert Intertwine til labelen R&S Records som også har kontor i London, med bistand fra det London-baserte advokat-kontoret Lee Thompson.” - Ruben Nesse, Brilliance

"My three of so months living in the UK in 2010 was of major benefit to Up Front Artists and our clients. To have the ability to daily liase with promoters, festivals, agents, labels and managers at the forefront of the UK music industry gave us a major boost in profile and to be able to strengthen our network. To me, most of the advantages of this move abroad will come further down the line as a result of network building, but obvious achievements include signing Ost & Kjex to one of Europe´s largest live dance agents (Decked Out/Primary), and the same with Serena Maneesh with Russell Warby at William Morris Endeavour"Mark Vaughan, Up Front Artists.

Søknad

Tilslag på relokaliseringsprogrammet er søknadsbasert. Søknadsskjemaet lastes ned fra linken under, og sendes på mail til følgende:

Berlin: jonas (at) musicexportnorway.no

London: nina (at) musicexportnorway.no

Frist: 21. januar, foreløpig kun 1 plass per tidsperiode f.o.m. 1. mars t.o.m. 1. juli.

For mer informasjon, ta kontakt med Jonas Vebner eller Nina Finnerud.

LAST NED SØKNADSSKJEMA HER.

Share this

Printer friendly

newsletter