NorWay_1_730

Søk på Ad Hoc-midlene

by Webmaster, 08.06.2010

Her finner du informasjonen du trenger for å søke på Music Export Norways ad hoc-midler.

VIKTIG INFO:

Vi beklager å måtte meddele at styret i Music Export Norway (MEN) har vedtatt å stoppe behandling av ad hoc-søknader med umiddelbar virkning. Dette er på grunn av prosessen rundt nedleggelse av MEN og oppstart av Music Norway og de økonomiske konsekvenser det medfører.

Forhåpentligvis vil vi ha flere detaljer senere på høsten, slik at vi kan behandle nye søknader. Beklager ulempene dette medfører.

 

-------

Music Export Norway har åpnet for søknader om såkalte ad hoc-midler til eksportrettet arbeid. Dette innebærer at totalt kr. 300.000 deles ut per år til flere prosjekter fortløpende, med en maksimumsgrense på 50 000 kroner per prosjekt.

Tildelingen av disse midlene skal være en utløsende faktor for gjennomføringen av et prosjekt, eksempelvis støtte til gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, markedsføring, promoarrangement, o.l.

Støtten er ment som alternativ til andre eksisterende støtteordninger, og dekker derfor ikke følgende:

- Turnéstøtte

- Reisestøtte til konserter/festivaler

- Innspillingskostnader

- Artisthonorarer

Det kreves også økonomisk egeninvestering ut over rene arbeidstimer. Dette skal fremkomme av budsjettet.

Se eksempelvis Fond for utøvende kunstnere og Stikk.no (UDs reisestøtte koordinert av MIC) for alternative støtteordninger. 

Norske bransjeorganisasjoner, foreninger, stiftelser eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for støtten. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Music Export Norways administrasjon tildeler disse midlene, og behandlingstiden vil være kort.

Den som sender inn søknad har ansvaret for å innhente klarering fra eventuelle involverte parter.

Det er ikke klagemuligheter på eventuelle avslag.

Fremgangsmåte:

1. Ved å følge denne linken vil du laste ned en zip-fil som inneholder to dokumenter.

2. Det første dokumentet er en veiledning til søknad om ad hoc-midler. Det er viktig at denne leses nøye.

3. Det andre dokumentet er et søknadsskjema som må fylles ut nøyaktig. Husk å legge ved budsjett! Søknaden skal kun inneholde utfylt søknadsskjema og budsjett.

4. Søknaden sendes per epost til Music Export Norway (følg veiledningen).

Share this

Printer friendly

newsletter