greatescape_2_730

Brighton, UK 10-12. mai 2012

Søk bransjestøtte til The Great Escape

by Webmaster, 27.03.2012

Da er det snart klart for årets Great Escape og Music Export Norway åpner for muligheten til å søke bransjestøtte til årets konferanse. Frist tirsdag 3. april kl. 12.

Deltaker får også anledning til å delta på et egenprodusert sync/supervisionpanel og nettverkingsprogram i London den 9 mai.

The Great Escape har seilt opp som Storbritannias, og kanskje en av Europas, viktigste utstillingsvinduer for ny internasjonal musikk innen sitt segment. Bransjearrangementet booker det de selv kaller ”export ready bands”. I løpet av tre dager i mai har over 300 band konserter fordelt på 30 scener i den lille engelske kystbyen Brighton. Musikkonferansen og festivalen samler de viktigste beslutningstakerne innen britisk og internasjonal musikkbransje, og ikke minst toneangivende media.  

En godt promotert showcase vil gi grunnlag for viktig oppmerksomhet, nye kontakter og forhåpentligvis kontrakter for norske artister/band /bransje som jobber mot Storbritannia og utlandet. Det er også en egnet arena for å styrke sin britiske kontaktflate.

Flere band og artister fra Norge er klare for the Great Escape festivalen 2012 deriblant Young Dreams, Razika, Jarle Bernhoft, Philco Fiction og 22.

Bransjestøtte

Representanter som får tilslag kan fakturere MEN maksimalt 3500,- i reisestøtte for tilstedeværelse alle festivaldagene inkl synk/nettverkingsprogram (9 - 12 mai). De vil også motta delegatpass (til en verdi av £120). Støtten justeres etter antall dager.

For å kvalifisere for tilslag, oppfordres søker til å sende inn en kort redegjørelse for hvorfor dette ville vært relevant i selskapets framtidige eksportarbeid til UK(at)musicexportnorway.no.

Søknadsfristen er 12.00 tirsdag 3. april.

Obs! Gi også beskjed om du ønsker å delta på sync og nettverkingsprogrammet i London den 9. mai.

*Hotel og transport må besørges selv. MEN har en oversikt over aktuelle hotel i ulik prisklasse. Ta kontakt for mer info.

TGE preges av mange gode, men veldig uformelle nettverkingsarenaer (tenk SXSW, CMJ osv). Det er lettere å få utbytte av disse om du allerede har et eksisterende internasjonalt/britisk nettverk, og vi oppfordrer spesielt disse aktørene til å melde sin interesse. Aktører som har artister/band på det offisielle program vil automatisk kvalifisere for støtte. Se vedlagt delegaliste fra fjoråret for å se hvilke aktører som typisk er tilstede.

Det er forutsatt at man oppfyller følgende kriterier for å motta bransjestøtten:

•    Selskapet skal jobbe med eksport av norsk musikk
•    Selskapet som søker må være norskregistrert
•    Norske festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for støtten


Sync/nettverkingsprogram, London 9. mai

Dagen før TGE begynner inviterer vi til et sync panel og nettverkingsarrangement i London. Panelet har tittelen: It Pays:  Music Sync in the UK. Følgende er foreløpig bekreftet som paneldeltakere:

Rachel Wood | Woodwork Music
Nick Nash | A&G
Alex Lavery | Pitch and Sync
Dom Goodman | Ark

Programmet starter 12.00 og vil inkludere lunch. Det avsluttes med en uformell nettverkingsamling på sen ettermiddag/kveldstid. Mer informasjon vil følge ved påmelding.

Arrangementet er initiert av Canadian Independent Music Association, Scottish Music Industry Association og Music Export Norway. Men gjøres også i samarbeid med the French Music Bureau, Catalan Institute for the Cultural Industries og Sounds Australia.

Alle selskap stiller med delegater. Med andre ord en god anledning til å bygge relasjoner med aktører fra disse territoriene i forkant av TGE. Vi anbefaler sterkt å delta på dette programmet om man likevel planlegger å delta på TGE.

NB! Begrenset plass. Plasser tildeles etter førstemann til mølla-prinsippet til kvalifiserte søkere.  

Delegatprogram under the Great Escape

I likhet med nederlandske Eurosonic og norske by:Larm, satser the Great Escape på et variert dagsprogram der delegater fra hele verden har muligheten til å delta på speed-meetings, workshops, foredrag og samtaler med erfarne representanter fra musikkbransjen, Q&A sessions, debatter og andre høyst relevante arrangementer for alle med interesser i musikkindustrien.

Her kan du laste ned delegatoversikt for 2011.

Share this

Printer friendly

newsletter