iama_730

London, 13-16 april

Søk bransjestøtte til IAMA-konferansen

by Webmaster, 18.03.2011

Norske bransjeaktører som jobber med eksport kan søke om reisestøtte til IAMA International Conference & IAMA Media + 2011 i London.

The International Artist Managers' Association (IAMA) er den eneste verdensomspennende foreningen for klassisk musikk-management og står som arrangør for denne viktige møteplassen. I april arrangeres konferansen i London der den vil samle viktige arrangører, agenter og management fra hele verden (inkl Asia og Amerika).

Dette er en viktig nettverkingsflate for kunstmusikfeltet og MEN ønsker å tilby et begrenset utvalg kvalifiserte eksportrettete aktører reisestøtte på (maks): 4000,- NOK. Støtten vil beregnes ut i fra antall dager man deltar på arrangementet. Konferanseavgift må bestilles og dekkes selv.

For å kvalifisere for tilslag, oppfordres søker til å sende inn en kort redegjørelse for hvorfor dette ville vært relevant i selskapets framtidige eksportarbeid til Chris Øygarden på uk(at)musicexportnorway.no

NB! Søknadsfrist er 1. april. Tilslag vil bli gitt fortløpende.

Utdrag fra programmet:

13 April 2011: IAMA Media  

 "Artists and Media in a Changing Landscape"

På IAMA Media +  vil det bli satt fokus på innspillingsindustrien innen klassisk musikk, og på den rollen som media spiller i hvordan artistene lever i dag. Om du er usikker på hva som vil skje fremover i en utfordrende verden av media, innspilling og artist-utvikling og vil møte bransjerepresentanter innen lyd-visuelle medier, radio, nye medier og andre elektroniske industrier, er denne presentasjonen noe for deg.

14-16 April 2011: 21st  IAMA International Conference
“Emerging Stronger –   Inspiring Artistic leadership in a changing world”

Artistisk ledelse er en av hovedårsakene bak alt vi gjør og former hvordan musikkorganisasjoner definerer seg.  I en verden som allerede endrer seg i stor hastighet, har dagens økonomiske utfordringer gjort det enda viktigere å spørre: hvem er vi og hva er vi her for? På den 21. IAMA konferansen, vil det utforskes hvordan det artistiske imperative kan bevares, fornyes og utviklet.

For mer informasjon om IAMA konferansen, se arrangementets offisielle hjemmesider http://www.iamaworld.com/. Der vil du finne informasjon om hvordan du melder deg på arrangementet, samt samarbeidspartnere på overnatting med mer.

Overnatting:

Det anbefales at man booker seg inn på konferansehotellet, da mye av nettverkingen vil foregå her etter det offisielle programmet er avviklet. Om man ønsker å finne et annet alternativ disponerer MEN UK avtaler med følgende hoteller. Det er også forutsatt at man oppfyller følgende kriterier:

- Selskapet skal jobbe med eksport av norsk musikk

- Selskapet som søker må være norskregistrert

- Norske festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for støtten

Mottakere av støtte forplikter seg også til å gi en tilbakemelding på arenaen. Dette vil være et viktig ledd i arbeidet med å tilrettelegge for videre satsning på IAMA. 
 

Share this

Printer friendly

newsletter