london_night_730

Jobb fra London

Relokaliseringsprogram

by Webmaster, 25.05.2011

Norske bransjeaktører har nå mulighet til å jobbe ut ifra London med støtte fra Music Export Norway.

Gjennom økonomisk tilskudd og praktisk tilrettelegging fra MEN har norske eksportrettete bransjeaktører en unik mulighet til, i en kortere periode, å jobbe ut ifra London for å styrke deres internasjonale nettverk og kjennskap til det britiske markedet.

Bakgrunn

En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på internasjonalt nettverk. Music Export Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både i innland og i utland.  Likevel er dette som regel kun gjennom kortere arrangementer, og erfaringen viser at det å bygge opp en relevant internasjonal kontaktflate kjennetegnes av møysommelig, langsiktig arbeid. 

En midlertidig relokalisering vil gi anledning til å jobbe konsentrert og fokusert mot et av verdens viktigste musikkmarkeder. Vi ser dette som unik mulighet for norske eksportaktører til å lære mer om nye markeder, bygge og ikke minst vedlikeholde allerede eksisterende internasjonale nettverk.

London samler over 90% av den britiske musikkbransjen, og brorparten av hovedkontor og større selskap innenfor hele bransjens verdikjede har sin base her. Les mer om viktigheten av det britiske markedet under UK kontorets about.

Om virkemiddelet

Music Export Norways nye virkemiddel, relokaliseringsprogrammet, gir norske eksportaktører en mulighet til å jobbe ut ifra utlandet i en midlertidig valgfri periode (min 1 måned – maksimum 3 måneder) gjennom et reisetilskudd på 10 000 NOK per måned.  I første omgang vil det kun være tilbud om relokalisering til de byene der MEN allerede har et utekontor; hvor vi starter med London. Men det er også planer om å tilrettelegge for lignende i Berlin med tiden.

Som ved alle av MENs virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tanken er også at aktører skal ha ‘råd’ til å bruke store deler av sin tid til å fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging.

I tillegg til det økonomiske tilskuddet vil MEN kunne tilby:

-     gratis arbeidsplass ved London-kontoret 3 dager i uken (forutsatt at kontorsituasjonen er slik som i dag)

-    tilgang til nettverkingsflater i London i regi av Music Manager’s Forum, Association of Independent Music, Music Publisher’s Association, MusicTank o.l.

-    praktisk hjelp med opprettelse av telefonabonnement o.l.

-    tilgang til MENs kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.

-    MEN jobber også med å få til en form for coaching i tidsperioden i samarbeid med relevante UK bransjeaktører.

Aktøren står selv ansvarlig for bopel.

Målgruppen for virkemiddelet er bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap ol) som jobber aktivt mot det britiske markedet og som allerede jobber med prosjekter som har britiske samarbeidspartnere og nyter britisk momentum.

Tidligere erfaringer

Virkemiddelet så dagens lys ved en situasjon da en norsk manager hadde et sterkt behov for å kunne tilbringe lengre tid i London enn kun ved sporadiske reiser, da flere av bandene i selskapets  artiststall hadde høy UK aktivitet. Virkemiddelet viste seg å være en meget kostnadseffektiv bruk av ressurser da erfaringene og nettverket aktøren opparbeidet seg kom, og vil også for framtiden komme, hele selskapet og dere artiststall til gode. Flere konkrete avtaler ble også muliggjort av oppholdet:

"My three of so months living in the UK in 2010 was of major benefit to Up Front Artists and our clients. To have the ability to daily liase with promoters, festivals, agents, labels and managers at the forefront of the UK music industry gave us a major boost in profile and to be able to strengthen our network. To me, most of the advantages of this move abroad will come further down the line as a result of network building, but obvious achievements include signing Ost & Kjex to one of Europe´s largest live dance agents (Decked Out/Primary), and the same with Serena Maneesh with Russell Warby at William Morris Endeavour" - Mark Vaughan – Up Front Artists.

Søknad

Tilslag på relokaliseringsprogrammet er søknadsbasert. Søknadsskjemaet lastes ned fra linken under, og sendes på mail til UK-kontoret ved jonas(at)musicexportnorway.no. Det er en løpende søknadsfrist, men kun 1 plass per tidsperiode. 

KLIKK HER FOR SØKNADSSKJEMA

For mer informasjon, ta kontakt med Jonas Vebner ved Music Export Norways UK kontor.

(Photo: Stock.xchng)

Share this

Printer friendly

newsletter