NorWay_1_730

Ny søknadsfrist kommer til høsten

Søk på eksportprogrammet

by Webmaster, 28.03.2012

Her er alt du trenger å vite om Music Export Norways eksportprogram.

Høsten 2010 lanserte Music Export Norway et nytt eksportprogram som har til hensikt å være spisset mot enkeltprosjekter for å øke eksporten av norsk musikk.

Music Export Norway vil innvilge midler til inntil to eksportprosjekter per kalenderår, fortrinnsvis vår og høst. Hvert prosjekt kan motta inntil kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være inntil kr. 900.000.

Hvem kan søke?

Eksportprogrammet tildeles en aktør som faller inn under Music Export Norways operasjonsområde. Eksempler på dette kan være:

- Plateselskap
- Management
- Opphavere
- Musikkforlag
- Musikere
- Sangere
- Produsenter
- Dirigenter
- Produksjonsselskap, med flere

Aktøren skal kunne kategoriseres som en eksportklar aktør. Med eksportklar menes en aktør som har et godt etablert apparat rundt seg, og som har en økende interesse fra et relevant territorium, enten fra media eller bransjen selv.

Søkeren må i tillegg oppfylle minst to av følgende kriterier:

- Norsk management med internasjonalt nettverk
- Norsk plateselskap med fokus på eksport og som ønsker å satse internasjonalt
- En internasjonal samarbeidspartner
- Norsk forlagsavtale
- Kan vise til internasjonale medieoppslag av betydning
- Representerer eksportklare musikkprodukter

Midlene er ingen fullfinansiering, og det forutsettes at aktøren bidrar med minst like mye egeninnsats som innvilget beløp.

Den som sender inn søknad har ansvaret for å innhente klarering fra eventuelle involverte parter.

Fremgangsmåte:

1. Ved å følge denne linken vil du laste ned en zip-fil som inneholder tre dokumenter.

2. Det første dokumentet er en grundig beskrivelse av programmet, samt informasjon om saksgangen i søknadsprosessen. Det er viktig at du leser dokumentet grundig. 

3. Det andre dokumentet er en veiledning for hva søknaden skal inneholde. Det er svært viktig at din søknad tar for seg samtlige av disse punktene. Søknaden skal være på maks 3 sider pluss budsjett.

4. Det siste dokumentet er et enkelt søknadsskjema som skal ligge som forside på din søknad for internt bruk.

5. Søknadsskjema og søknad sendes per epost til Music Export Norway (følg veiledningen)

NB! Samtlige søkere vil bli offentliggjort så snart tildelingen er gjennomført.

Ny søknadsfrist kommer til høsten

Ved ytterligere spørsmål kontakt oss på telefon 24 12 96 99

Share this

Printer friendly

newsletter