Music Export Norway lanserer nytt eksportprogram (in Norwegian)

by Webmaster, 08.06.2010

Music Export Norway markerer starten på selskapets 10-års jubileum med å lansere nytt eksportprogram og nye nettsider.

Oslo, 9. juni 2010: 9. juni 2000 ble Music Export Norway etablert av den norske musikkbransjen. Ideen var å opprette et service- og kompetansesenter for eksport av norsk musikk som kunne bidra til en styrking av musikken internasjonalt.

Mye har skjedd på de siste ti årene. Til tross for sviktende platesalg, har den norske musikkbransjen blitt stadig mer profesjonell med hensyn til eksportarbeidet. Aktører innen en rekke ulike sjangre kan vise til en økende interesse for norsk musikk fra andre territorier.

Historien om norsk black metals popularitet er velkjent. Men også jazz, tradisjonsmusikk, elektronika, klassisk og populærmusikk har vært gjenstand for økt oppmerksomhet, noe suksesser som Röyksopp, Kings of Convenience, Nils Petter Molvær, Marit Larsen, Leif Ove Andsnes, Mari Boine og produsentduoen Stargate vitner om.

Flere spydspisser

Til tross for en gledelig utvikling, har Norge likevel ikke produsert mange spydspisser internasjonalt. Og flere av aktørene som har hatt suksess har flyttet ut av landet etter hvert som karrieren har skutt fart.

Music Export Norways erfaring tilsier at mye av grunnen ligger i mangel på kapital. Det finnes en rekke eksempler på bransjeaktører som har kommet langt på vei med en internasjonal suksess, men som har måttet gi opp fordi det er tomt i kassen.

Dette er noe av utgangspunktet for Music Export Norways eksportprogram som lanseres i dag. Programmet har til hensikt å være spisset mot enkeltprosjekter for å øke eksporten av norsk musikk.

Music Export Norway vil innvilge midler til inntil to eksportprosjekter per kalenderår. Hvert prosjekt kan motta inntil kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være inntil kr. 900.000.

- Det er viktig å poengtere at dette eksportprogrammet er åpent for hele spekteret av bransjeaktører, som produksjonsselskap, management, musikkforlag og låtskrivere, så vel som artister innen alle sjangre. Søknadene vil behandles av et fagutvalg som oppnevnes av Music Export Norways styre for to år av gangen, forklarer daglig leder Inger Dirdal.

Første søknadsfrist for å bli vurdert til programmet er 30. august, og søknadsskjema er nå tilgjengelig på www.musicexportnorway.no

Nye nettsider og ad hoc-midler

I tillegg til Eksportprogrammet, åpner Music Export Norway for søknader om såkalte ad hoc-midler. Dette innebærer at totalt kr. 300.000 deles ut per år til flere prosjekter fortløpende, med en maksimumsgrense på 50 000 kroner per prosjekt.

Tildelingen av disse midlene skal være en utløsende faktor for gjennomføringen av et prosjekt, eksempelvis støtte til gjennomføring av PR-kampanjer ved internasjonal lansering eller støtte til tilbud om support-turneer utenlands med kort svarfrist.

På dagen ti år etter oppstarten benytter også Music Export Norway anledningen til å lansere helt nye nettsider med engelsk som hovedspråk. Målet er å nå bredere ut med kommunikasjonen, blant annet gjennom et nytt engelskspråklig nyhetsbrev og styrket satsing på sosiale medier. 

press releases

older ««

press releases

Get our press releases directly to your inbox!

Share this

Printer friendly

newsletter