Music Export Norway godt fornøyd med Statsbudsjettet (in Norwegian)

by Webmaster, 13.10.2010

Music Export Norway ser frem til å fortsette som operatør for arbeidet med næringsrettet musikkeksport og internasjonal profilering.

Oslo 6. oktober: I Statsbudsjettet for 2010 ble det satt av en økning på tre millioner kroner til Music Export Norway. Samtidig fremkom en del viktige konklusjoner rundt selskapets mandat som eksportkontor, deriblant at Music Export Norway skulle ha et særskilt ansvar for næringsrettet musikkeksport og internasjonal profilering.

Music Export Norway er fornøyd med at Kulturdepartementet i forslag til Statsbudsjett for 2011 ønsker å styrke satsningen på musikkeksport og profilering, og videre befester at Music Export Norway har ansvar som operatør for dette arbeidet.

- Vi ser frem til gjennomgangen Kulturdepartementet varsler for å konkretisere hvilke oppgaver som faller inn under dette operatøransvaret. Vi ønsker å utarbeide en strategi i samarbeid med aktørene som eksporterer, for best mulig utnyttelse av ressursene, kommenterer daglig leder Inger Dirdal.
 

press releases

older ««

press releases

Get our press releases directly to your inbox!

Share this

Printer friendly

newsletter