M_730

Utredning om arbeidsfordeling

MIC og MEN enige om arbeidsfordeling

by Webmaster, 01.12.2011

I forbindelse med oppdraget fra Kulturdepartementet, har MIC og MEN blitt enige om en rekke punkter for fremtidig samarbeid.

Det har den siste tiden versert en del misforståelser rundt arbeidsfordelingen mellom MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway. Grunnet denne usikkerheten, ønsker MEN herved å presentere en rekke punkter for arbeidsfordeling og fremtidig samarbeid som MIC og MEN har blitt enige om i forbindelse med oppdraget som ble gitt fra Kulturdepartementet tidligere i år, nemlig å kartlegge bedre ressursutnyttelse og avklare ansvarsområdene innen utenlandsvirksomhet fra 2012.

I høst startet MIC og MEN arbeidet med å kartlegge og avklare disse ansvarsområdene. Arbeidet resulterte i et felles brev som ble oversendt departementet 01.09.2011, og punktene som omhandler samarbeid kan leses under. Her kan du også laste ned en komplett oversikt over de to aktørenes ansvarsområder per i dag.

Det er enighet om fire områder hvor det er naturlig å samarbeide:

a. Forslag til nytt prosjekt: Evaluering og statistikk

    i. Det er en etterspørsel etter eksportstatistikker for å synliggjøre det egentlige omfanget av norsk musikkeksport. Det er vanskelig å samle alle tall, men det er mulig å enes om en modell som kan måles år for år. Gjennomføring: MIC som prosjektleder, med jevnlige møter med representant fra MEN.

    ii. Det vil også være naturlig med en observatør fra MIC i MENs sektormøter

b. Formalisert møtevirksomhet:

    i. Det legges opp til formalisert og regelmessig møtestruktur mellom MIC og MEN. Felles stormøter avholdes to ganger i året. Høstmøtet avklarer aktivitetsplan for kommende år og ser på synkroniseringsmuligheter med hensyn til prosjekter og ressursbruk. Vårmøtet er en revidering og oppdatering av høstmøtet. Tilstede i stormøtet er organisasjonenes ledere samt medarbeidere.

    ii. Det opprettes små og effektive arbeidsgrupper som møtes etter behov knyttet til samarbeidsområdene messevirksomhet og engelsk musikkinformasjon.

c. Messevirksomhet:

    i. Begge aktørene er involvert i messevirksomhet i utlandet. Det ble fremmet forslag om at MEN kunne være avsender/prosjektansvarlig på alle messer. MIC bidrar med kompetanse, og kan også reise på for eksempel Frankfurt under MEN-logoen.

d. Engelskspråklig informasjon:

    i. Det eksisterer i dag et godt samarbeidsklima, men med mulighet for bedre ressursutnyttelse i det internasjonale informasjonsarbeidet. For å styrke dette feltet ytterligere, foreslås det at organisasjonene legger til rette for et tettere samarbeid.

    ii. MICs portefølje inkluderer engelskspråklig redaksjonelt innhold gjennom magasinet "Listen to Norway" og på portalen "listento.no", kontorkonsertserien "Live at The Office" og webcasten "99 Minutes". MENs portefølje består av hjemmeside med informasjon knyttet til egne ansvarsområder, bransjeguider, bransjeinformasjon samt CD-samplere. MEN er også aktive på sosiale medier. MEN kan i større grad utnytte MICs informasjonsaktiviteter i sitt promoteringsarbeid. Parallelt med dette kan MIC forplikte seg til i større grad å gi sterkere redaksjonelt fokus til MEN-initierte/støttede prosjekter. Arbeid rettet mot sosiale medier kan med fordel koordineres.

Når det gjelder overføringen av turnémidlene (4 millioner) fra Kulturrådet, er dette en pågående prosess. MIC og MEN har overlevert forslag til løsning, og dette ligger i øyeblikket hos Kulturdepartementet.
 

Share this

Printer friendly

newsletter