Anniken_Huitfeldt_730

KUDs eksportsatsning

Kulturdepartementet oppretter Music Norway

by Webmaster, 25.06.2012

Kulturdepartementet etablerer Music Norway for å samordne og styrke arbeidet med musikkeksport.

Kulturdepartementet sendte fredag ut en pressemelding med departementets planer om fremtiden for satsningen på norsk musikkeksport.

Siden andre halvår av 2011 har det pågått en prosess hvor departementet har sett nærmere på arbeidsområdene og mandatene til Music Export Norway og MIC Norsk musikkinformasjon. Utgangspunktet har vært å undersøke muligheten for en bedret koordinering av den internasjonale satsningen.

Økt salg og eksport

En komité nedsatt av de to aktørenes eierorganisasjoner og Kulturdepartementet har arbeidet med å se på en mulig effektivisering av eksportarbeidet. Dette arbeidet har nå blitt behandlet av departementet, og kulturminister Anniken Huitfeldt konkluderte fredag med at det skal opprettes en ny stiftelse ved navn Music Norway.

- Music Norway skal styrke posisjonen til norsk musikk og norsk musikkbransje i utlandet, samt legge til rette for økt salg og eksport. Music Norway vil bygge på den sterke kompetansen og ressursene vi allerede har i Music Export Norway AS og MIC Norsk musikkinformasjon, sier Huitfeldt i pressemeldingen.

Huitfeldt offentliggjorde samtidig at Leif Holst Jensen blir styreleder for Music Norway. Jensen er i dag generalsekretær i Produsentforeningen og blant annet styreleder i Rikskonsertene.

Positivt med styrking

Music Export Norway-direktør Inger Dirdal er glad for at eksportsatsningen skal styrkes.

- At departementet ønsker en sterk og målrettet satsning på eksport av norsk musikk, er gledelig. Vi ser frem til å videreføre eksportarbeidet vårt for norsk musikk, kommenterer Dirdal.

Music Norway vil ha kontorlokaler i Halvbroren knyttet til Nasjonalbiblioteket.

Ballade.no og MICs noteforlagsvirksomhet vil ikke bli en del av Music Norway, ifølge Kulturdepartementets pressemelding.

(Foto: Ilja C. Hendel)

Share this

Printer friendly

newsletter