berlin2_730

MENs Relokaliseringsprogram

Jobb fra Berlin

by Webmaster, 25.06.2012

Norske bransjeaktører har nå mulighet til å jobbe ut ifra Berlin med støtte fra Music Export Norway. 27 juli er søknadsfrist for opphold f.o.m. september 2012.

Etter en periode med suksessrik avvikling av relokaliseringsprogram i UK, åpner vi fra september i år muligheten for norske eksportaktører til å oppholde seg opptil 3 måneder i Berlin. Dette vil gi direkte tilgang til det tyske musikkmarkedets episentrum, og nær kjennskap til det som har utviklet seg til å bli Europas nye musikk- og kulturhovedstad.

Bakgrunn

En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på internasjonalt nettverk. Music Export Norway tilrettelegger for relasjons- og nettverksbygging på en rekke ulike arenaer, både i innland og i utland.  Likevel er dette som regel kun gjennom kortere arrangementer, og erfaringen viser at det å bygge opp en relevant internasjonal kontaktflate kjennetegnes av møysommelig, langsiktig arbeid.

De siste årene har Berlin trukket til seg både tysk og internasjonal musikkbransje, og brorparten av majorselskap og flere større internasjonale bookingagenturer, i tillegg til den blomstrende tech start-up scenen (Soundcloud, tape.tv, AUPEO, WahWah, Gidsy etc) er å finne her. Les mer om viktigheten av det tyske markedet under GSA-kontorets informasjonsside.

Om virkemiddelet

Music Export Norways relokaliseringsprogram gir norske eksportaktører en mulighet til å jobbe ut ifra utlandet i en midlertidig valgfri periode (minimum 1 måned – maksimum 3 måneder) gjennom et reisetilskudd på 6500 NOK per måned.

Som ved alle av MENs virkemidler fordres en egeninvestering, men tilskuddet skal forhåpentligvis gjøre det mulig for aktøren i større grad å bære kostnadene ved en slik relokalisering. Tanken er også at aktører skal ha ‘råd’ til å bruke store deler av sin tid til å fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging. I tillegg til det økonomiske tilskuddet vil MEN kunne tilby:

  • gratis arbeidsplass ved Berlin-kontoret 4 dager i uken (med forbehold om at kontorkapasiteten tillater det).
  • tilgang til nettverkingsflater i Berlin der det er aktuelt. For eksempel nettverksarrangement/events i regi av Berlin Music Commission, Berlin Music Week etc.
  • praktisk hjelp med opprettelse av telefonabonnement o.l.
  • tilgang til MENs kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.
  •  MEN ser også på muligheten til en form for coaching i tidsperioden i samarbeid med relevante GSA bransjeaktører.

Aktøren står selv ansvarlig for bopel.

Målgruppen for virkemiddelet er bransjeaktører (managere, plate/produksjonsselskap ol) som jobber aktivt mot det tyske markedet og som allerede jobber med prosjekter som har tyske samarbeidspartnere og nyter tysk momentum.

Tidligere erfaringer fra UK

"My three of so months living in the UK in 2010 was of major benefit to Up Front Artists and our clients. To have the ability to daily liase with promoters, festivals, agents, labels and managers at the forefront of the UK music industry gave us a major boost in profile and to be able to strengthen our network. To me, most of the advantages of this move abroad will come further down the line as a result of network building, but obvious achievements include signing Ost & Kjex to one of Europe´s largest live dance agents (Decked Out/Primary), and the same with Serena Maneesh with Russell Warby at William Morris Endeavour" –Mark Vaughan – Up Front Artists.

Søknad

Tilslag på relokaliseringsprogrammet er søknadsbasert. Søknadsskjemaet lastes ned fra linken under, og sendes på mail til GSA-kontoret ved miranda(at)musicexportnorway.no.  Frist: 27. juli, foreløpig kun 1 plass per tidsperiode.  For mer informasjon, ta kontakt med Miranda Moen ved Berlinkontoret.

LAST NED SØKNADSSKJEMA HER.

Share this

Printer friendly

newsletter