berlin2_730
Jonas

Jonas Vebner flytter

Fra London til Berlin

by Webmaster, 15.02.2012

Jonas Vebner overtar fra 1. september ansvaret for Music Export Norways Berlin-kontor.

Music Export Norways Berlin-kontor ble etablert i 2010. Hensikten med kontoret var å ha en representant med hovedansvar for MENs arbeid i de tysktalende markedene Tyskland, Sveits og Østerrike (GSA) sentralt plassert i Berlin.

Jonas Vebner vil fra 1. september overta ansvaret for Berlin-kontoret etter Siri Narverud Moen. Vebner har vært MENs representant i UK siden 2008, og har opparbeidet seg omfattende og verdifull erfaring som han vil ta med seg til Berlin. Han har siden våren 2011 jobbet 20 prosent av arbeidstiden med oppfølging av Berlin-kontoret, og har dermed allerede fått dannet et godt bilde av hvordan MEN best kan overføre erfaringene fra UK.

- Det har vært et privilegium å åpne MENs første utekontor, og jeg kikker tilbake på 4 fantastisk spennende, innholdsrike år i Storbritannia. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe med så mange dyktige norske og britiske kollegaer underveis. Det blir viktig for meg å fortsette den tette dialogen med bransjen, og jeg ser fram til å jobbe mot det viktige tysk-språklige markedet med samme energi og entusiasme som da jeg startet i London, sier Vebner

Overgangen innebærer at stillingen som ansvarlig for Music Export Norways London-kontor vil bli utlyst i løpet av kort tid. Vebner vil jobbe tett mot UK i en lengre overgangsfase for å sikre best mulig overføring av kompetanse og nettverk.

- Vi har fått særdeles gode tilbakemeldinger på jobben Jonas har gjort i London, og vi er derfor  glade for at han nå kan videreføre erfaringene han har opparbeidet seg i løpet av disse fire årene, kommenterer direktør Inger Dirdal i Music Export Norway.

Share this

Printer friendly

newsletter