london_night_730

Music Ally-gjennomgang:

Evaluering av Music Export Norways UK-kontor

by Webmaster, 28.09.2011

Music Export Norways London-kontor får gode skussmål i en ekstern evalueringsrapport.

I mai 2008 åpnet Music Export Norway (MEN) sitt første utekontor i London. Formålet med kontoret skulle være å koordinere MENs aktiviteter i Storbritannia, samt fungere som en brobygger mellom norsk og britisk musikkbransje.

I 2010 bestemte styret i Music Export Norway at selskapets kontor i London, som i utgangspunktet var et prøveprosjekt på to år, skulle videreføres. Avgjørelsen var begrunnet i en intern evaluering, samt generell positiv tilbakemelding fra bransjen.

Styret ønsket likevel å bestille en ekstern evaluering av kontorets virksomhet. Evalueringen ble gjennomført av det britiske konsulentselskapet Music Ally, og den endelige rapporten foreligger i disse dager. Rapporten er i stor grad basert på fokusgrupper, enkeltintervjuer, samt en omfattende undersøkelse blant norske eksportører.

Her er noen av de viktigste resultatene:

-           Evalueringen konkluderer med et særdeles positivt inntrykk av arbeidet gjennomført av London-kontoret.

-           Til tross for et tøft marked, kjemper norsk musikkbransje seg godt frem i Storbritannia, og det britiske markedet er nå mer tilgjengelig for norsk musikk enn tidligere.

-           Kredibiliteten til norsk musikkbransje er styrket i UK.

-           75% av respondentene rapporterer at kontoret sparer dem penger.

-           Klubbkonseptet Ja Ja Ja og MENs Business Development Program blir trukket fram som særdeles vellykkete prosjekter. Det samme gjør mer generelle MEN-prosjekter som de internasjonale programmene som er gjort i samarbeid med de respektive arenaene i Norge (by:Larm, Øya festivalen, Kongsberg, Folkelarm osv).

-           Kontoret har utviklet en rekke godt mottatte innovative virkemidler.

-           Rapporten bekrefter at UK fungerer som et bindeledd til andre territorier, og at en investering her vil føre til avkastning langt utenfor det britiske markedet på grunn av dets tunge og innflytelsesrike posisjon i den globale musikkbransjen. Både med tanke på britiske mediers internasjonale innflytelse og når det gjelder samarbeid med bransjeaktører som er med på å løfte talenter ut i verden.

-           Det fremkommer også en del punkter hvor kontoret kan forbedre tjenestene. Dette gjelder blant annet logistikkhjelp (hotellavtaler, backline-avtaler, osv.), sjangerspesifikke databaser, eksportstatistikk, samt at det etterspørres en bedre oversikt over hvilke tjenester kontoret tilbyr.

Kontoret består i dag av leder Jonas Vebner, som også jobber 20 prosent for MENs nye Berlin-kontor,  Nina Finnerud som har en 20 prosent stilling, samt en praktikant. Jonas Vebner setter pris på de gode tilbakemeldingene.

- Den positive tilbakemeldingen som framgår av rapporten er selvfølgelig veldig hyggelig og inspirerende lesning. Men ikke minst lærerikt.  Vi skal være lydhøre overfor den konstruktive kritikken som har kommet, og opprettholde den gode dialogen med bransjen, kommenterer Vebner, og påpeker at en stor medvirkende årsak til at kontoret fungerer, er nettopp den norske og britiske bransjens vilje til å dele på erfaring og nettverk.

Evalueringen danner et viktig grunnlag for MENs nystartete Berlin-kontor, som skal dekke aktiviteten i GSA-territoriet (Tyskland, Sveits, Østerrike).
 
Her kan du laste ned evalueringen.

Share this

Printer friendly

newsletter