mygland_458

Made Management

Eksportintervju: Per Mygland

by Webmaster, 16.08.2012

- Jeg tror det kunne blitt oppnådd enorme kulturpolitiske resultater ved å bruke næringspolitiske virkemiddel, sier Per Mygland, daglig leder i MADE.

Som daglig leder i MADE Management er Per Mygland en av de norske bransjeaktørene som har nytt godt av å samarbeide med Music Export Norway.

Med artister som Sondre Lerche, Razika, Casiokids og Young Dreams i stallen er MADE et av de mest utadrettede managementbyråene her til lands, og Mygland er ikke i tvil om at Music Export Norway har vært en viktig partner i så henseende.

- På hvilke måter har MEN gjort jobben deres enklere?

-Først må jeg her skille mellom MADE og artistene vi jobber med, som vi anser som kundene våre. MADE har mottatt små støttebeløp som har vært utløsende for at vi har kunnet delta på bransjefestivaler, som for eksempel SXSW, The Great Escape og Eurosonic. Spesielt når vi har hatt artister som har spilt på disse festivalene har det vært viktige arenaer for å bygge nettverk. I tillegg har opprettelsen av MEN sitt kontor i London gitt oss et viktig kontaktpunkt i England som har hjulpet å sette oss i kontakt med bransjeaktører der. De aktivitetene som MEN arrangerer i forbindelse med by:Larm og Øyafestivalen er også oppbyggende med tanke nettverksbygging internasjonalt.

- Hvordan tror du det ville vært om MEN ikke eksisterte?

- Det hadde gjort det vanskeligere å bygge internasjonalt nettverk.

- Hva skiller MEN fra andre aktører i bransjen?

- I tillegg til å støtte artister har de også fokus på å støtte og samarbeide med oss næringsaktører.

- Har du noen tanker om veien videre for norsk musikkeksport?

- Musikkbransjen i Norge er i stor grad preget av små og underkapitaliserte selskaper. Hvis Norge noen gang skal lykkes med å skape en bølge av artister som gjør internasjonal suksess er vi avhengige av en sterkere musikknæring. Samtidig er artistene nødt til å ta inn over seg hvilken jobb det innebærer å gjøre internasjonal suksess. Talent er bare en liten del av det som skal til.  Jeg sier ikke at norske artister er late, men jeg tillater meg å kaste inn en liten brannfakkel. De enorme mengdene av kulturstøttemidler i dette landet er med på å sy puter under armene på en hel bransje. Det gjør at vi blir veldig flinke på å skrive søknader, men mindre flinke på å få noe ut av mulighetene det skaper.

- Hva tror du må til av konkrete tiltak for å oppnå dette?

- Jeg skulle ønske at det fra næringspolitisk hold ble gjort en ordentlig satsing for å løfte hele næringen. Jeg tror det kunne blitt oppnådd enorme kulturpolitiske resultater ved å bruke næringspolitiske virkemiddel. Den viktigste støtten vi har fått for å bygge MADE har i så måte uten tvil vært fra Innovasjon Norge. Ikke bare fordi de har gitt oss penger, men fordi de har satt krav til oss når det gjelder drift og forretningsmessig utvikling. Dette har gjort oss sterkere og mer stabile, noe som igjen har gitt uttelling for de artistene vi jobber med. Kanskje kunne MEN tydeligere "valgt side".  Kanskje kunne MEN vært det organet som næringsaktørene hadde å støtte seg på. Kanskje har vi nok instanser som støtter artistene.

- Har du en siste appell til alle som ønsker å bedre norsk musikkeksport til utlandet?

- Del kunnskap. Del erfaring. Del nettverk. Om noen andre oppnår suksess vil det øke sjansen for at du selv også vil klare det.

Andre intervjuer i serien:

- Joachim "Kleen" Alte, Big City Music
- Frithjof Hungnes, Propeller Recordings

- Kathryn Naish Hjelsvold, Nordic Artists Management
- Per-Kristian Rekdal, Musikkprofil
 

belongs in

Share this

Printer friendly

newsletter