PK_458

Musikkprofil

Eksportintervju: Per-Kristian Rekdal

by Webmaster, 31.08.2012

Per-Kristian Rekdal, daglig leder i Musikkprofil, mener at MEN bidrar med både støtte og kompetanse.

Per-Kristian Rekdal startet opp booking og management-byrået Musikkprofil i 2002, og er også en av etablererne av Division Records som så dagens lys i 2005. Han jobber med artister som Mathias Eick, Farmers Market, Jonas Alaska, Beady Belle , Tord Gustavsen Dylan Mondegreen og Amund Maarud.

- På hvilke måter har MEN gjort jobben deres enklere?

- Vi har nytt godt av MENs arbeid og kompetanse på flere måter. Først og fremst har MENs omfattende kunnskap om og gode kontakter i internasjonal musikkbransje, vært svært nyttig for oss. En annet viktig bidrag fra MEN, er reisestøtte-ordningen som kommer våre artister og oss til gode når vi deltar på bransjesamlinger som Jazzahead, Womex, Eurosonic, og så videre. Det viktigste er nok uansett den rollen MEN har hatt når det gjelder å legge til rette for nettverksbygging. Under for eksempel Jazzahead! i Bremen, Tyskland,  har deres arbeid i forkant og på den norske standen, samt deres nettverk vært til stor hjelp for meg.

- Det samme gjelder MENs rolle når det gjelder å legge til rette for å invitere internasjonale delegater til arrangementer i Norge, for eksempel på Silver City Sounds/Kongsberg Jazzfestival. MENs kompetanse på internasjonal nettverking har vært veldig god. I tillegg har showcase-konserter i MEN-regi i blant annet Berlin og London vært av stor verdi for oss. Jeg vil gjerne også benytte anledningen til å skryte av Jonas Vebner og den fantastiske jobben han har lagt ned på London-kontoret, og ønsker ham samtidig lykke til i Berlin.

- Hvordan tror du det ville vært dersom MEN ikke eksisterte?


- Det er helt sikkert en del kontakter jeg i dag ikke ville hatt hadde det ikke vært for MENs arbeid og nettverk. Jeg tror mange av våre kontakter er blitt etablert via arrangementer som MEN har lagt til rette for eller vært involvert i. Det internasjonale programmet under Øyafestivalen er et annet godt eksempel. Veldig effektivt med seminarer, speed meeting-arrangementer og sosiale sammenkomster som til sammen gjør at nettverksarbeidet går raskere og gir bedre resultater enn det kanskje ville gjort ellers. Jeg vil også her skryte av London-kontoret og berømme den jobben Jonas Vebner har gjort. Tyskland har imidlertid vært det viktigste markedet for Musikkprofil de siste årene, da det tradisjonelt sett er et marked som er åpent for jazz og impromusikk. Men jeg er sikker på at en artist som Jonas Alaska, som vi også jobber med, vil kunne dra nytte av og ha mye glede av et velfungerende London-kontoret i tiden som kommer.

- Hva skiller MEN fra andre aktører i bransjen?
 
- Mitt inntrykk er at MEN er mer offensive når det gjelder å parre gode ad hoc-støtteordninger og kompetanse. MEN er ute i felten mye av tiden, og det er etter min vurdering den store forskjellen MEN og andre tilretteleggere.

- Har du noen tanker om veien videre for norsk musikkeksport?

- Det viktigste vil nok være å både fortsette, men også intensivere det eksportrettede arbeidet som allerede er godt i gang. Det er viktige at både bransjeaktører og myndigheter begynner å se på musikk- og kultureksport fra et næringsperspektiv, ikke bare som kulturformidling. Det er ingen tvil om at det må bevilges mer penger til eksportrettede tiltak, og midlene må også kunne tildeles bookingbyråene, managementene og bransjeaktører i større grad, heller enn alltid gå rett til artist. Bortsett fra det, mener jeg det ofte knyttes litt for omfattende krav til rapportering etter tildeling av relativt små støttebløp. Når vi og våre artister for eksempel har gjennomført en showcase-konsert vi har fått støtte til, opplever vi at det svært kort tid i etterkant kommer krav om rapporter der man skal utrede “Hva har du fått til?” og “Hva har du skapt med dette?”. Resultatene av en satsing i et marked, viser seg som regel ikke allerede etter tre uker. Når det gjelder beslutningen om å slå sammen MEN og MIC, er dette noe vi har stor tro på, og håper det medfører økte bevilgninger til eksportrettede tiltak.

- Hvordan ønsker du at pengene i så fall skal brukes?


- Vi ønsker – i likhet med andre bransjeaktører, både artister og andre byråer -  at det åpnes for flere og bedre støtteordninger for  den delen av bransjen som kombinerer næringsfokus og kulturformidling. Det ville vært enormt positivt dersom mer penger kunne gått til den profesjonelle delen av bransjen. Per i dag er det vel ingen som støtter selskapene direkte økonomisk, noe jeg mener er temmelig uforståelig, og et hinder for utviklingen av bransjen.

Andre intervjuer i serien:

- Frithjof Hungnes, Propeller Recordings
- Kathryn Naish Hjelsvold, Nordic Artists Management
- Per Mygland, Made Management
- Joachim "Kleen" Alte, Big City Music

belongs in

Share this

Printer friendly

newsletter