kathryn_730

Nordic Artists Management

Eksportintervju: Kathryn Naish Hjelsvold

by Webmaster, 13.06.2012

Hvordan jobber Music Export Norway med ulike bransjeaktører? Les første intervju i serien.

Hvordan jobber Music Export Norway med ulike bransjeaktører? For å svare på spørsmålet, vil vi publisere en serie med intervjuer hvor norske eksportører som har benyttet seg av MENs tjenester forteller om samarbeidet, samt kommer med noen tanker om fremtiden for norsk musikkeksport.

Først ut er Kathryn Naish Hjelsvold fra Nordic Artists Management.

Britiske Kathryn Naish Hjelsvold er sjef for Nordic Artists Management i Norge, og basert i Trondheim. Hun har jobbet med musikkmanagement siden 1999, og i Norge siden 2004. Før hun startet opp den norske avdelingen av Nordic Artists Management har hun jobbet for IMG Artists i London, før hun gikk videre for å jobbe med Trondheimsolistene. I 2009 startet Hjelsvold opp sitt eget Naish Artists Management før hun i 2011 altså begynte i sin nåværende jobb, hvor hun jobber med blant andre Vilde Frang og Christian Ihle Hadland.

- På hvilke måter har MEN gjort jobben din enklere?

- Først og fremst gjennom pengestøtte til noen av de større og dyrere markedsføringsprosjektene jeg har hatt med mine artister. Eksempler på slikt er blant annet støtte til at journalister skal kunne dekke mine artisters konserter og jeg dermed får bygget opp et nettverk i media. Dette har gitt seg utslag gjennom flere artikler om og anmeldelser av mine artister, deriblant av Andrew Mellor fra Gramophone Magazine og Shirley Apthorpe fra The Financial Times, som er to journalister jeg har bygget opp et solid forhold til.

- Et annet eksempel på hva MEN har hjulpet meg med er å gi meg midler til å invitere viktige mediefolk fra utlandet til Norge for å vise frem artistene mine. I fjor inviterte jeg to personer fra BBC i England for å høre Christian Ihle Hadland spille på Bergenfestivalen. Dette resulterte i at han ble signert til BBC Radio 3 og deres “New generation artist scheme”. Jeg har også mottatt reisestøtte til meg selv for å kunne dra på konferanser og andre businessturer til Storbritannia.

- Hvordan tror du det ville vært om MEN ikke eksisterte?


- Jeg tror det ville vært veldig vanskelig for en agent som meg selv å jobbe i Norge uten deres støtte. Og industrien rundt klassisk musikk er fortsatt på et tidlig stadium her i landet, og trenger støtte for å vokse og skape nettverk internasjonalt. For min del er MEN uvurderlig for å opprettholde nettverket jeg har utenlands.

- Hva skiller MEN fra andre aktører i bransjen?

- MEN er den eneste organisasjonen hvor støttepenger kan brukes på managere og deres arbeid med hele sin artiststall, i motsetning til andre støtteordninger jeg har vært borti, som virker å være mer promotør- eller artistorienterte og alltid med et spesifikt engangsprosjekt som hovedformål. MEN er det beste vi har for å kunne bygge opp og vedlikeholde langtidsnettverk som gagner hele musikkindustrien og ikke bare en artist eller gruppe.

- Har du noen tanker om veien videre for norsk musikkeksport?

- Jeg tror MEN, og da spesielt i Storbritannia og Oslo hvor jeg har hatt mest kontakt med organisasjonen, har jobbet veldig hardt de siste 18 månedene for å revurdere arbeidet de legger ned og hvordan det hjelper organisasjonene i musikkindustrien. Fokuset nå virker å ligge i å støtte artister og agenter i deres arbeid uten å blande seg inn direkte i det. Denne endringen i mentalitet er jeg enig i og positiv til. Jeg føler derfor at det er vedlig viktig at alle som kommer til MEN for å få hjelp forstår at de må være innstilte på å bygge og vedlikeholde sitt eget nettverk.

- MEN har de riktige økonomiske midlene som skal til for å hjelpe bedrifter gjøre dette på vegne av sine artister. En må også huske på at det er ikke MEN eller noen andre statlige organisasjoners jobb å bygge opp nettverket for artister eller agenter/managere. Dette er artistene og agentenes eget ansvar, og om MEN kan bidra med midler for å oppnå dette er det flott. Jo raskere dette blir akseptert som normalen, jo bedre er det for alle i bransjen.

Andre intervjuer i serien:

- Frithjof Hungnes, Propeller Recordings
- Per Mygland, Made Management
- Joachim "Kleen" Alte, Big City Music
- Per-Kristian Rekdal, Musikkprofil

Share this

Printer friendly

newsletter